Abonare newsletter

:
 
Producători
Categorii de produse
Urmăreşte-ne:

Politica de confidenţialitate

LIVIUS SRL este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 35657.
LIVIUS SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
LIVIUS SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către LIVIUS SRL pentru a trimite comenzile şi confirmarea acestora, documentele fiscale, precum şi în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate numai cu acordul prealabil al clientului.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, LIVIUS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopurile colectării datelor sunt: comerţ online, servicii de comunicaţii electronice, reclamă, marketing şi publicitate. Este necesar să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale, vînzarea şi livrarea produselor şi emiterea documentelor fiscale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a achiziţiona produsele şi de a vi le putea livra.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor şi de a vă opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail livius@livius.ro sau la numărul de fax 0232213355. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sînt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cît mai curînd posibil.

LIVIUS SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal adoptînd şi aplicînd procedura internă de securitate pentru salariaţi.
Infrastructura hardware şi software utilizată este periodic analizată în privinţa securităţii.